Trong bài này, các bạn sẽ biết cách thiết kế một trang web Login với PHP và MySQL và làm thế nào để lấy thông tin từ dữ liệu. Đây là cách dễ dàng nhất để sử dụng PHP với MySQL để tạo ra trang đăng nhập. Nhưng đây là kiểu trang web mà chúng ta cần để sử dụng form để cần thiết trên trang web khi lap trinh php.

Điều kiện cần để viết một trang web Sign-in
– HTML
– CSS
– PHP
– MySQL
– Xampp/Wamp server

1. Tạo file Sign-in.html

tao form sign-in

2. Tạo file style.css

tao form sign-in_1

3. Sử dụng PHP và MySQL để tạo Login sử dụng trang thông tin

– Tạo bảng

– Tạo dữ liệu trong bảng

4. Tạo file connectivity.php

LOGIN

Các bạn lên trình duyệt và vào trang sign-in.html sẽ hiện lên kết quả

 

ket qua

 

Trung tâm đào tạo học lap trinh androidhoc photoshop  chuyên nghiệp !