Kiểm tra SEO Onpage Website là Công việc mà chắc chắn các SEOer phải làm ngay sau khi đã làm nội dung, đã Onpage để xem Nội dung đã được Tối ưu hóa cho các Công cụ Tìm kiếm hay chưa (Cụ thể là Google).

Kiểm tra SEO Onpage Website

Kiểm tra SEO Onpage Website

Công việc Tối ưu hóa một Trang web bao gồm:

  • Tối ưu hóa nội dung cho Người dùng (SEO Copywriting)
  • Tối ưu hóa nội dung cho Google Bot (SEO Onpage)

Trong khuôn khổ Bài viết này Tôi chỉ đề cập đến việc sử dụng Công cụ để Kiểm tra xem nội dung của chúng ta đã Onpage chuẩn hay chưa, còn vấn đề Tối ưu hóa nội dung cho Người dùng thì cần phải có một Copywriter Kinh nghiệm chuyên kiểm tra, đánh giá chứ không một Công cụ nào có thể kiểm tra được điều này.

Để Kiểm tra SEO Onpage Website, đơn giản nhất chúng ta sử dụng một thành phần mở rộng của Trình duyệt web đó là Addon SEO Quake. Các bạn có thể Tải SEO Quake cho Trình duyệt web Firefox ở đây https://addons.mozilla.org/vi/firefox/addon/seoquake-seo-extension/

Sau khi cài đặt thành công thì trên Thanh Option của Trình sẽ hiển thị tất cả các tùy chọn của SEO Quake như:

  • Cho biết Độ tin cậy PR trang web bằng bao nhiêu
  • Trang web có bao nhiêu Link được Google Index
  • Tuổi đời Domain
  • Trang web có bao nhiêu Twit, Like, G+
  • Bao nhiêu Link In, Out
  • Kiểm tra mật độ từ khóa
  • Kiểm tra Cấu trúc HTML và Onpage toàn bô Website

Có thời gian Tôi sẽ làm một Video Hướng dẫn các bạn Cài đặt & Sử dụng một cách Chi tiết Addon SEO Quake này để Kiểm tra SEO Onpage Website.

Thân!