NỘI DUNG CHI TIẾT MÔN HỌC

Phần 1 – Ôn tập về HTML, CSS, Javascript Phần 2 – Xuất File PSD (Photoshop), ảnh,… sang dữ liệu web
– Ôn tập về HTML
– Ôn tập về CSS
– Ôn tập về Javascript
– Lựa chọn các thành phần trên Layout

– Cắt & chuyển File sang dạng dữ liệu cho web
Phần 3 – Giới thiệu các Plugin hữu ích trong Thiết kế web Phần 4 – Cấu trúc các thành phần chức năng trên web
– Plugin Colozilla
– Plugin Fireburg
– Plugin Fireshot
– Plugin MeasureIt
– Plugin Webmaster
– …
– cấu trúc các kiểu Header thông dụng
– cấu trúc Navigation
– cấu trúc Main Menu- các kiểu cấu trúc Form thường gặp
– các dạng cấu trúc Main Content đơn giản
– các dạng cấu trúc Main Content dạng lưới
– cấu trúc các kiêu cấu trúc Footer phổ biến
– Xây dựng cấu trúc các dạng Module phổ biến khác
Phần 5 – Một số cấu trúc Layout phổ biến Phần 6 – Một số ngoài lệ với trình duyệt IE (Hack IE)
– Layout 1 cột
– Layout 2 cột
– Layout 3 cột
– Layout tùy biến phức tạp
– Nội dung mới vừa cập nhật, Sẽ được thông báo trong lịch học sau khi học viên đăng ký khóa học này.
Phần 7 – Xây dựng một Layout theo cấu trúc DIV với mẫu cho trước Phần 8 – Project Tổng hợp cuối khóa
– Thực hành xây dựng 1 Layout DIV với dữ liệu hình ảnh cungx như File tham khảo được cung cấp sẵn. – Thực hành xây dựng 1 Layout web hoàn chỉnh từ A đến Z với đầy đủ các công đoạn.
+ Chuyển File ảnh sang dữ liệu cho web
+ Xây dựng cấu trúc DIV cho Layout
+ Hoàn thiện CSS cho Layout
+ Xây dựng thêm các trang con cho Layout
+ Đóng gói Layout