Khóa học Lập trình web PHP Cơ bản & Nâng cao tại Vietpro Academy, được dạy theo Phương pháp Cầm Tay – Chỉ Việc. Để cho những bạn Rất kém CNTT & Tiếng Anh cũng có thể Học được và PHẢI LÀM ĐƯỢC

Huấn luyện nghề Liên Tục Trong 03 Tháng và thực tập trực tiếp với 03 Dự Án Web Thực Tế ngay trong khóa học.

XEM THỬ 02 VIDEO BÀI GIẢNG TRONG SỐ GẦN 300 VIDEO CỦA KHÓA HỌC PHP

Học PHP - Lập trình PHP khóa 53

HỌC LẬP TRÌNH PHP THEO DỰ ÁN THỰC TẾ (CÓ 1 KHÔNG 2)

Một khóa học nói KHÔNG với Lý Thuyết Xuông và Copy-Paste như đa số các Trung tâm khác vẫn đang dạy. Học PHP theo dự án thực tế, Hướng dẫn làm đồ án WEBSITE THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ cho từng học viên ngay trong khóa học.

 1. [ CẤP CHỨNG CHỈ ] Hoàn thành khóa Học cho học viên.
 2. Công Ty Truyền Thông & Công Nghệ VIETPRO sẽ [ XÁC NHẬN THỰC TẬP ] 6 tháng đến 1 năm cho những Học viên đạt thành tích tốt.
 3. VIETPRO xin cam kết [ GIỚI THIỆU VIỆC LÀM ] Ngay sau khi kết thúc khóa học cho Học viên Chăm chỉ.

Feedback về Khóa học Lập trình PHP trong năm 2014

GIẢNG VIÊN DANH TIẾNG – CHÚNG TÔI LÀ AI ???

Giảng viên khóa học lập trình PHP

LỊCH KHAI GIẢNG & HỌC PHÍ KHOÁ HỌC LẬP TRÌNH PHP

Học phí gốc: 4.600.000 VNĐ (Đã bao gồm Giáo trình + DVD Video Bài giảng + Phần mềm bản quyền)

Ưu đãi khóa học Lập trình web PHP & MySQL cơ bản

[ LỚP SÁNG ] Khai giảng Khóa 92 tại Hà Nội vào 8h30 Sáng 23/09

 • PHP-K92: Sáng 2, 4, 6 (Còn 07 Chỗ)
 • Thời gian học vào các Buổi Sáng từ 8h30

[ LỚP TỐI ] Khai giảng Khóa 91 tại Hà Nội vào 7h Tối 23/09

 • PHP-K91: Tối 2, 4, 6 (Còn 05 Chỗ)
 • Thời gian học vào các Buổi Tối từ 7h
Dang ky Hoc PHP
TẶNG BỘ GIÁO TRÌNH VIDEO BÀI GIẢNG DO CHÍNH TÔI BIÊN SOẠN
(Hỗ trợ Nhiệt tình & Tâm huyết như thế này thì còn lý do gì để mà không học được nhỉ !!!)
Bộ giáo trình dạy học PHP
[ Học Online ]

Khóa học Lập trình web PHP và MySQL này, Tôi có cả hình thức “DẬY & HỌC TRỰC TUYẾN (ONLINE)” cho những bạn ở các Tỉnh, Thành Phố khác.
– Học phí Khóa học Lập trình PHP và MySQL Trực tuyến (Online) là 1.500.000 VNĐ.
– Hệ thống Giáo trình, Chất lượng Khóa học và Đồ án cuối khóa Tương đương với Hình thức học Trực tiếp.
– Hình thức Dậy & Học Online, các bạn có thể Xem chi tiết ở đây

Chú ý: Khóa học PHP Online sẽ không có học phần Bootstrap & jQuery (Do mới cập nhật nên chưa có Bài giảng Online)

HÌNH ẢNH TRONG CÁC KHÓA HỌC LẬP TRÌNH PHP VÀ MYSQL

Trao Chứng nhận Khóa học Lập trình PHP 01
Trao Chứng nhận Khóa học PHP

NỘI DUNG CHI TIẾT KHÓA HỌC LẬP TRÌNH PHP & MYSQL (36 BUỔI)

Phần 1. Thiết kế Giao diện web Tĩnh với HTML4 Phần 2. Thiết kế giao diện web Chuẩn SEO

– Phần mềm phục vụ môn học
+ Cài đặt phần mềm Notepad++
+ Cài đặt phần mềm Dreamweaver CS6

– Các thẻ trình bầy văn bản đầu tiên
+ Cặp thẻ HTML
+ Cặp thẻ HEAD
+ Cặp thẻ TITLE
+ Căp thẻ BODY

– Các Thẻ Bố cục văn bản

– Các Thẻ tạo Danh sách

– Các thẻ Định dạng và Trang trí cho văn bản

– Liên kết trong HTML

– Hình ảnh trong HTML

– Làm việc với Table (Bảng) trong HTML

– Làm việc với Form và các phần tử trong Form

– Các Addon phục vụ môn học
+ Addon Colorzilla
+ Addon MeasureIt
+ Addon FireBug

– Cấu trúc giao diện chuẩn HTML5, CSS3, DIV Tag

– Tối ưu hóa Meta Tag

– Tối ưu hóa Heading Tag

– Tối ưu hóa IMG, A

Phần 3. Trang trí Giao diện web Tĩnh với CSS2  Phần 4. HTML5 & CSS3 (New 8/2015)

– Các vùng làm việc với CSS
+ CSS Nội tuyến
+ CSS Bên trong
+ CSS Bên ngoài
+ Độ Ưu tiên trong CSS
+ Commnent trong CSS

– Đơn vị sử dụng trong CSS
+ Đơn vị Độ dài
+ Đơn vị Mầu sắc

– Cú pháp Sử dụng CSS
+ HTML Tag Selector
+ ID Selector
+ Class Selector

– Bộ Thuộc tính về Phông nền
+ Thuộc tính Background-color
+ Thuộc tính Background-image
+ Thuộc tính Background-repeat
+ Thuộc tính Background-attachment
+ Thuộc tính Background-position
+ Cú pháp viết tắt Background

– Các Thuộc tính về Độ dài
+ Thuộc tính Width
+ Thuộc tính Height

– Các Thuộc tính về Bố cục
+ Thuộc tính Float
+ Thuộc tính Clear

– ID & Class Selector trong Thiết kế  CSS
+ Khai báo ID
+ Ý nghĩa & Cú pháp sử dụng
+ Khai báo Class
+ Ý nghĩa & Cú pháp sử dụng

– Bộ Thuộc tính về Font chữ
+ Thuộc tính Font-family
+ Thuộc tính Font-variant
+ Thuộc tính Font-weight
+ Thuộc tính Font-style
+ Thuộc tính Font-size
+ Cú pháp viết tắt Font

– Các Thuộc tính về Text
+ Thuộc tính Color
+ Thuộc tính Text-indent
+ Thuộc tính Text-align
+ Thuộc tính Letter-spacing
+ Thuộc tính Word-spacing
+ Thuộc tính Line-height
+ Thuộc tính Text-decoration
+ Thuộc tính Text-transform

– Các Trạng thái của Liên kết trong CSS
+ Trạng thái Link
+ Trạng thái Hover
+ Trạng thái Active
+ Trạng thái Visited

– Mô hình Hộp Box Model trong CSS
+ Thuộc tính Padding
+ Thuộc tính Border
+ Thuộc tính Margin

HTML5
– Giới thiệu về HTML5

– HTML New Tags

– HTML5 AIP Geolocation

– HTML5 Layout

CSS3
– Giới thiệu về CSS3

– CSS3 Border

– CSS3 Gradient

– CSS3 Transform

– CSS3 Animation

– CSS3 Front Web

– CSS3 Background

– CSS3 Media

– CSS3 Queries

– CSS3 Layout

– CSS User Interface

Phần 5. Bootstrap (New 10/2015 – Bắt đầu từ K67) Phần 6. Ráp Layout từ File Photoshop bằng Bootstrap (New 10/2015 – Bắt đầu từ K67)

– Download & Sử dụng thư viên Bootstrap

– Bootstrap CSS

– Bootstrap Responsive

– Bootstrap Components

– Bootstrap Javascript

– Tooltip & Slider Carousel

 

– Phân tích các thành phần website trên File ảnh Photoshop

– Sử dụng một số Công cụ đơn giản trong Photoshop
+ Phân tích các thành phần Giao diện trên file ảnh .PSD
+ Cắt file .PSD

– Dàn trang theo cấu trúc HTML5
+ Xây dụng cấu trúc Layout chung
+ Xây dựng cấu trúc Header
+ Xây dựng cấu trúc Main
+ Xây dựng cấu trúc Sidebar
+ Xây dựng cấu trúc Footer
+ …

– CSS3 & CSS2 Nâng cao
+ Trang trí & Hoàn thiện cấu trúc Layout chung
+ Trang trí & Hoàn thiện cấu trúc Header
+ Trang trí & Hoàn thiện cấu trúc Main
+ Trang trí & Hoàn thiện cấu trúc Sidebar
+ Trang trí & Hoàn thiện cấu trúc Footer
+ …

[ Mini Project 01 ] – Dựng Giao diện Trang Vietpro Company theo chuẩn W3C bằng Bootstrap)

 Phần 7. Lập trình Hiệu ứng với Javascript  Phần 8. Lập trình JQuery (New 10/2015 – Bắt đầu từ K67)
 

– Nhập môn Javascript
+ Chương trình đầu tiên với Javascript
+ Giao tiếp với người dùng trong Javascript

– Hằng, biến và các kiểu dữ liệu trong Javascript

– Toán tử và biểu thức
+ Toán tử Gán
+ Toán tử Nối
+ Toán tử Số học
+ Toán tử Logic
+ Toán tử Kết hợp
+ …

– Biểu thức điều kiện
+ Biểu thứ IF
+ Biểu thức IF… ELSE
+ Biểu thứ ELSE… IF
+ Biểu thức SWITCH…CASE

– Vòng lặp
+ Vòng lặp WHILE
+ Vòng lặp DO… WHILE
+ Vòng lặp FOR

– Làm việc với dữ liệu kiểu mảng trong Javascript
+ Mảng liên tục
+ Mảng không liên tục
+ Duyệt mảng
+ Mảng đa chiều
+ Một số Phương thức hỗ trợ Mảng trong Javascript

– Hàm trong Javascript
+ Hàm tự định nghĩa không có tham số
+ Hàm tự định nghĩa có tham số
+ Hàm tự định nghĩa có kết quả trả về
+ Biến Toàn cụ & Biến cục bộ
+ Một số Hàm xây dựng sẵn trong Javascipt

– Sự kiện trong Javascript
+ Sự kiện onClick
+ Sự kiện onMouseOver
+ Sự kiện onMouseOut
+ Sự kiện onLoad
+ Sự kiện onResize
+ Sự kiện onSubmit
+ Sự kiện onReset
+Sự kiện onChange
+ Sự kiện onFocus
+ Sự kiện onBlur
+ Các Sự kiện ít phổ biến khác trong Javascript

– Làm việc với đối tượng Form
+ Lấy Giá trị của Phần tử FORM
+ Gán giá trị cho Phần tử FORM
+ Xây dựng Ứng dụng Máy tính đơn giản
+ Xây dựng Ứng dụng Máy tính CASIO phức tạp

– JQuery Basic

– JQuery Effects

– JQuery HTML

– JQuery Traversing

– JQuery AJax

– JQuery Plugin

[ Mini Project 2] – Code Plugin JQuery Popup, Tooltip, Slideshow

Phần 9. Lập trình PHP Cơ bản + Nâng cao Phần 10. Cơ sở dữ liệu MySQL Cơ bản + Nâng cao

– Cài đặt Localhost Server Xampp
+ Cài đặt Web Server
+ Cài đặt Database Server
+ Cài đặt Mail Server

– Giới thiệu và làm quen với PHP
+ Chạy Ứng dụng PHP đầu tiên trên Server Localhost

– Toán tử trong PHP
+ Toán tử Gán
+ Toán tử Nối
+ Toán tử Số học
+ Toán tử Logic
+ Toán tử Kết hợp
+ …

– Biểu thức điều kiện
+ Biểu thứ IF
+ Biểu thức IF… ELSE
+ Biểu thứ ELSE… IF
+ Biểu thức SWITCH…CASE

– Vòng lặp
+ Vòng lặp WHILE
+ Vòng lặp DO… WHILE
+ Vòng lặp FOR

– Các phương thức truyền dữ liệu
+ Phương thức POST (Ý nghĩa và Ứng dụng)
+ Phương thức GET (Ý nghĩa và Ứng dụng)
+ …
+ Xây dựng Ứng dụng thay đổi nhiều Giao diện cho website

– Mảng và các hàm hỗ trợ Mảng
+ Mảng liên tục
+ Mảng không liên tục
+ Mảng kết hợp
+ Duyệt mảng
+ Mảng đa chiều
+ …

– Hàm trong PHP
+ Hàm tự định nghĩa không có tham số
+ Hàm tự định nghĩa có tham số
+ Hàm tự định nghĩa có kết quả trả về
+ Hàm triệu gọi FILE

– Thao tác với File
+ Các cơ chế & Quyền hạn thao tác trên FILE
+ Mở FILE
+ Đọc FILE theo Dòng
+ Đọc FILE theo Ký tự
+ Đọc FILE theo Dung lượng
+ Ghi FILE
+ Đóng FILE
+ …
+ Xây dựng Ứng dụng Đếm Số lượng người truy cập

– Quy trình Upload File
+ Xây dựng FORM UPLOAD
+ Kiểm tra lỗi UPLOAD thông qua giá trị trả về từ ERROR
+ Xây dựng Ứng dụng UPLOAD một FILE lên Server
+ Xây dựng Ứng dụng UPLOAD nhiều FILE lên Server

– Quy trình Download File
+ Quy trình Mở FILE
+ Quy trình Thông báo dữ liệu trả về cho Web Browser
+ Quy trình Thông báo Tên FILE
+ Quy trình thông báo Dung lượng FILE
+ Quy trình Đọc nội dung FILE
+ Quy trình trả dữ liệu về cho Web Browser
+ Quy trình Đóng FILE
+ Xây dựng Ứng dụng Quản lý & cho phép Download FILE

– Phiên làm việc Session & Cookie trong PHP
+ Khai báo SESSION
+ Sử dụng SESSION
+ Xóa bỏ một SESSION
+ Xóa bỏ Mảng SESSION
+ Xóa bỏ Tất cả SESSION
+ Khai báo COOKIE
+ Hàm TIME() và Thời gian sống của COOKIE
+ Sử dụng COOKIE
+ Xóa bỏ COOKIE
+ Xây dựng Ứng dụng Login-Logout và Quản lý Thành viên

– Thời gian trong PHP
+ Định dạng Ngày-Tháng-Năm Giờ:Phút:Giây
+ …
(Tất cả các Bài học trên đều có hệ thống Bài tập thực hành & Bài tập Về nhà xây dựng các ứng dụng thực tế phục vụ cho Project cuối khóa học)

– Design SQL
+ Khái niệm về Cơ sở dữ liệu MySQL (Database)
+ Các kiểu dữ liệu trong MySQL
+ Các thuộc tính: NULL, AUTO_INCREMENT, UNSIGNED, PRIMARY KEY,…
+ Tạo Cơ sở dữ liệu (Database)
+ Tạo Bảng (Table)
+ Tạo Cột (Column)
+ Chỉnh sửa Bảng
+ Thêm, sửa, xóa nội dung

– MySQL cơ bản
+ Từ khóa CREATE DATABASE
+ Từ khóa CREATE TABLE
+ Từ khóa ALTER TABLE
+ Từ khóa INSERT INTO
+ Từ khóa SELECT
+ Từ khóa UPDATE
+ Từ khóa DELETE
+ …

– MySQL nâng cao
+ Từ khóa WHERE
+ Từ khóa AND
+ Từ khóa OR
+ Từ khóa LIKE
+ Từ khóa IN
+ Từ khóa ORDER BY
+ Từ khóa LIMIT
+ Từ khóa JOIN (LEFT, RIGHT, INNER)
+ …

– PHP & MySQL
+ Kết nối tới MySQL Server
+ Kết nối tới Database
+ SELECT Language
+ Fetch Data
+ Fetch Rows
+ …

[ ĐỒ ÁN ] Code tay 100% Website Thương Mại Điện Tử (01 Tháng) Tổng kết cuối khóa

Xây dựng trang Backend (09 Bài)
– Design Cơ sở dữ liệu (CSDL)
– Convert Template Admin website Bán Điện thoại đi động
– Xây dựng chức năng Đăng nhập & Đăng xuất
– Xây dựng trang chủ Admin (Master Page)
– Xây dựng chức năng Quản lý Thành viên
– Xây dựng chức năng Thêm mới Thành viên
– Xây dựng chức năng Sửa thông tin Thành viên
– Xây dựng chức năng Xóa Thành viên
– Xây dựng chức năng Quản lý Danh mục Sản phẩm
– Xây dựng chức năng Thêm mới Danh mục Sản phẩm
– Xây dựng chức năng Sửa thông tin Danh mục Sản phẩm
– Xây dựng chức năng Xóa Danh mục Sản phẩm
– Xây dựng chức năng Quản lý sản phẩm
– Xây dựng chức năng Thêm mới sản phẩm
– Xây dựng chức năng Sửa thông tin sản phẩm
– Xây dựng chức năng Xóa sản phẩm
– Xây dựng chức năng phân trang sản phẩm
– Tích hợp bộ công cụ soạn thảo FCKEditor (Tương tự Word) cho web

Xây dựng trang Frontend (09 Bài)
– Convert Template website Bán Điện thoại đi động
– Xây dựng chức năng hiển thị sản phẩm Mới, sản phẩm Đặc biệt
– Xây dựng Menu hiển thị Danh mục sản phẩm
– Xây dựng chức năng Hiển thị sản phẩm theo Danh mục
– Xây dựng chức năng Phân trang sản phẩm
– Xây dựng chức năng Chi tiết sản phẩm
– Xây dựng chức năng Giỏ hàng

Mới bổ sung cho khóa này
– Phân trang Sản phẩm nâng cao
– Tìm kiếm Sản phẩm
– Comment Sản phẩm
– Xác nhận hóa đơn qua Email khách hàng (Gửi mail hàng loạt)
– Thanh toán Trực tuyến qua Bảo kim, Ngân lượng, Paypal,…
– …

– Hosting & Domain

– Đưa website lên môi trường Internet

– Trao Chứng nhận

– Tiệc ngọt

Dang ky Hoc PHP
10 LÝ DO KHIẾN TÔI VƯỢT TRỘI HƠN CÁC TRUNG TÂM DẠY LẬP TRÌNH PHP KHÁC

SẼ LÀ “SAI LẦM LỚN” NẾU BẠN BỎ QUA TÔI
1 Tôi
Ngay từ khi các bạn đăng ký học, Tôi đã cam kết, sẽ cam kết và mãi cam kết với các bạn rằng “Chắc chắn các bạn phải có được những sản phẩm chất lượng ngay trong chính khóa học -> Là những hệ thống web được Tôi hướng dẫn các bạn tự tay Code 100% (Không có khái niệm Copy/Paste) với giá trị trên thị trường lên đến hàng chục Triệu đồng”.
Những nơi khác
Các Trung tâm khác toàn học lý thuyết suông cộng với vài bài tập đối phó vớ vẩn. Lập trình web mà toàn hướng dẫn sử dụng Tool, phần mềm tự động sinh Code, làm hỏng hết cả tư duy và kỹ năng Lập trình.
2 Nơi Duy nhất Đào tạo 02 Tháng rưỡi Khóa học PHP cơ bản, 02 Tháng rưỡi khóa nâng cao. Có nghĩa là mất Nửa năm để học được một nghề Chuyên nghiệp, có đầy đủ kiến thức và Kinh nghiệm của Một Lập trình viên web Mã nguồn mở Kinh nghiệm 1-2 năm đi làm. Nhìn vào cách PR Khóa học, được học đủ nọi thứ, mà chỉ dạy có trên dưới 02 Tháng. Thật buồn cười cho cách Đào tạo Cưỡi ngựa xem hoa của họ.
3 Kinh nghiệm qua nhiều năm chinh chiến với Lập trình PHP đã bồi đắp cho Tôi không biết bao nhiêu kiến thức, kinh nghiệm, thủ thuật,… Và giờ đây Tất cả những thứ đó sẽ là của các bạn. Thử hỏi được mấy người kinh nghiệm 5-6 năm mà chịu chấp nhận đi dậy học với lương tháng vài triệu đồng. Thậm chí còn tuyển cả Học viên vừa Tốt nghiệp khóa trước cho làm giáo viên khóa sau.
4 Chất lượng là điều không cần phải bàn cãi, Học phí là điều không cần phải suy nghĩ. Chỉ sau 3-4 tuần học tập bạn sẽ không thể tưởng tượng được là mình lại có thể giỏi nhanh đến vậy, cảm giác như cái gì mình cũng biết, có thể làm được. Đó chính là cái Tài của người Thầy mà không phải ai cũng đủ khả năng & Tâm huyết để làm được. Các Trung tâm khác thì… Chán chẳng muốn nói thêm. Để tự những bạn nào trót học, đánh giá cho khách quan.
5 Duy nhất chỉ có Tôi dám Cam kết hoàn trả lại học phí Thực sự nếu sau khi kết thúc khóa học, Bạn không có được sản phẩm chất lượng như Tôi cam kết hoặc không ưng ý với cách dậy của Tôi sau buổi học đầu tiên. Nói cho hay, PR cho kêu. Đã nộp tiền rồi thì đừng mong lấy lại dù chỉ 1 xu cho dù dậy kém như thế nào (Thực tế là rất kém)
6 Là địa chỉ duy nhất đào tạo đầy đủ tất cả các kiến thức về Web cũng như Lập trình mã nguồn mở PHP. Từ Đồ họa web đến Thiết kế web rồi Lập trình web. Từ cơ bản đến nâng cao rồi chuyên sâu,… Khẳng định không có Trung tâm hay cá nhân nào ở Việt Nam này sở hữu được đầy đủ những khóa học Độc Đáo như của Tôi. Khóa cơ bản còn đào tạo không ra gì thì lấy ai học các khóa nâng cao, chuyên sâu mà dám mở.
7 Tôi hỗ trợ trực tiếp cho các bạn ngay tại lớp vào các Sáng, Chiều T7 hàng tuần mà không phải là hỗ trợ Online qua loa vớ vẩn như hầu hết các Trung tâm khác qua các kênh Diễn đàn, Hotline,… Ngoài ra, bất cứ ngày nào trong tuần, các bạn cũng có thể đến thực hành ngoài giờ Thoải mới cùng với các Chuyên gia về lập trình PHP luôn sẵn sàng trợ giúp. Các Trung tâm khác thì Giảng viên toàn thuê ngoài, chạy sô như Showbit Việt, thì lấy đâu ra sự Nhiệt tình và Thời gian để Support cho các bạn.
8 Tôi không nhận ồ ạt cũng như nhồi nhét số lượng lớn học viên vào 1 lớp và mở ra hàng loạt các khóa học kém chất lượng để chạy sô lấy doanh số, lấy học phí. Tôi chỉ mở hạn chế mỗi tháng duy nhất 1 khóa học cho 1 môn học và số lượng học viên cũng được không chế không quá 20 người/mỗi khóa học. (Ưu tiên học viên đăng ký trước và người khuyết tật) Tuyển sinh rầm rộ, nhồi nhét, tận thu học phí để rồi sản sinh ra hàng loạt con người mang tiếng Lập trình viên mà không có nổi lấy 1 website do mình tự Code
9 Là địa chỉ Hiếm hoi ở Việt Nam, đào tạo Thực chất để Học viên có được kiến thức thực sự, và hướng đến con đường trở thành Lập trình viên web Mã nguồn mở Cấp cao, xin việc ở những Công ty Danh tiếng với mức Lương Đáng mơ ước. Các Trung tâm khác Đặt nặng vấn đề lợi nhuận lên hàng đầu mà hạ thấp Chất lượng. Vậy nên học viên học xong còn chả hiểu học gì, và tất nhiên chả làm được gì thì làm sao có thể Tiếp tục nuôi dưỡng ước mơ của mình được.
10 Là nơi duy nhất ở đó Tôi coi các bạn như những người Anh, người Chị, người Em của mình và ngược lại. Ở đó Chúng ta chia sẻ cho nhau tất cả những vấn đề trong công việc, học tập và dành cho nhau sự tôn trọng cũng như những tình cảm tốt đẹp trong và sau khi kết thúc khóa học,… Các Trung tâm khác chắc chắn không thể nào có được vinh dự tạo ra môi trường học thân thiện này

PHẢN HỒI TỪ HỌC VIÊN TRONG CÁC KHÓA HỌC PHP

Bùi Bảo Việt Họ và Tên: Bùi Bảo Việt
Số điện thoại: 01868 061 xxx
Địa chỉ Email: baoviet@gmail.com
Khóa học: PHPCB K25 & PHPNC K08
Nhận xét về Khóa học: Em xin được cám ơn Thầy trong suốt quá trình học tập đã tận tình chỉ dậy và hỗ trợ em, để em Hoàn thành xuất sắc Đồ án tốt nghiệp của mình.Và giúp em trở thành người nổi tiếng và được lên báo VnExpress. HeHe…Đồ án của mình là xây dựng Hệ thống cảnh báo dịch bệnh trên nền tảng web mã nguồn mở PHP.
Lê Bảo Dương Họ và Tên: Lê Bảo Dương
Số điện thoại: 0985 214 xxx
Địa chỉ Email: nhantaidatvietxxx@gmail.com
Khóa học: PHPCB K16
Nhận xét về Khóa học: Cám ơn Thầy Tuấn Hoàng đã nhiệt tình giúp đỡ chúng em trong suốt khóa học để em từ một người chưa biết tý gì, giờ đây đã xin được một công việc tuy lương không phải cao nhưng có thể nói là tạm được đối với một người mới như em. Cám ơn các bạn khóa 25 đã nhiệt tình chia sẻ nhé. Một lần nữa em xin được cám ơn Thầy Tuấn Hoàng ạ.
Nguyễn Thị Mai Họ và Tên: Nguyễn Thị Mai
Số điện thoại: 0984 133 xxx
Địa chỉ Email: maithixxx@gmail.com
Khóa học: PHPCB K25
Nhận xét về Khóa học: Trên cả tuyệt vời, không còn gì để nói. Đúng như những gì mà Thầy đã cam kết, và cũng đúng như những gì mình kỳ vọng. Hy vọng Thầy sẽ giữ mãi được phong cách đào tạo nhiệt tình, chuyên nghiệp và hiệu quả này. Một lần nữa em xin được chân thành cám ơn Sir Tuấn Hoàng ạ (bí danh của Thầy Tuấn Hoàng đẹp trai)
Đỗ Vũ Chung Họ và Tên: Đỗ Vũ Chung
Số điện thoại: 01868 061 xxx
Địa chỉ Email: chungvuhnxxx@gmail.com
Khóa học: PHPCB K08
Nhận xét về Khóa học: Ở đây mình thấy dậy rất hay, nội dung lại khá thực tế. Lại được Thầy giáo hướng dẫn làm Project luôn trong khóa học, mà học phí lại rất rẻ.
Dương Văn Hòa Họ và Tên: Dương Văn Hòa
Số điện thoại: 0972 212 xxx
Địa chỉ Email: hoaluongvaxxx@gmail.com
Khóa học: PHPCB K10
Nhận xét về Khóa học: Khóa học Lập trình web PHP bên http://hocthietkeweb.net.vn của Thầy Tuấn Hoàng đúng thật là như cam kết. Tôi rất hài lòng và không có ý kiến gì thêm. Chúc Trung tâm của Thầy ngày càng phát triển.
Nguyễn Hồng Sơn Họ và Tên: Nguyễn Hồng Sơn
Số điện thoại: 01666 157 xxx
Địa chỉ Email: sonconxxx@gmail.com
Khóa học: PHPCB K12
Nhận xét về Khóa học: Thầy Tuấn Hoàng không hổ danh là Số 1 về đào tạo Lập trình web. Nhưng em xin góp ý, Bên Thầy mình nên hạ các màn hình máy tính xuống để có chỗ cho những bạn sử dụng Laptop, vì số chỗ ngồi của các bạn dùng laptop hơi ít, chỉ vậy thôi.
Xem thêm Phản hồi từ hàng ngàn học viên của Tất cả các Khóa học khác ở đây… Phản hồi từ Học viên

Dang ky Hoc PHP

Đăng ký Khóa Học Lập trình web PHP và MySQL Cơ Bản – Nâng Cao:

Trường được đánh dấu * là cần thiết


 •  

  Đăng ký trực tiếp tại trung tâm đào tạo công nghệ thông tin Vietpro Education:

  Bản đồ đến Học Viện Công Nghệ VIETPEO

   
   Trung tâm đào tạo công nghệ thông tin Vietpro luôn đồng hành cùng học viên! 
  Mọi vấn đề thắc mắc liên quan tới khoá học lập trình web PHP này vui lòng liên hệ số hotline để được tư vấn chi tiết: 0968.511.155dang ky hoc truc tuyen online
  Hãy Đăng Ký Ngay Khóa Học Lập Trình Web PHP Dành Cho Người Mới Này

  Khóa Học PHP Từ Cơ Bản Tới Nâng Cao Này Dành Cho Ai?

  • Các bạn học viên chưa biết tí gì về lập trình đều có thể học được bởi Học viện Vietpro dạy từ đầu.
  • Các sinh viên trường đại học , cao đẳng, trường nghề học công nghệ thông tin .
  • Các bạn có nhu cầu học lập trình website, với mong muốn có một công việc ổn định và lâu dài, tự tay thiết kế và lập trình website đi làm cho công ty hoặc tự kinh doanh riêng.

  Yêu Cầu Của Khóa Học Lập Trình Web PHP Này Là Gì?

  • Bạn không cần phải biết ngôn ngữ lập trình nào bởi bạn sẽ được dạy từ những kiến thức lập trình web cơ bản nhất.
  • Biết một ngôn ngữ lập trình nào trước đây sẽ giúp bạn học nhanh hơn, nhưng bạn cũng đừng lo vì giảng viên Vietpro dạy cho bạn tới khi nào hiểu mới thôi.
  • Vietpro cung cấp đầy đủ máy tính để bạn học tập và thực hành, và nếu bạn có máy tính riêng sẽ giúp bạn thực hành ở nhà và trên lớp tiện hơn.