Khóa học lập trình Laravel Framework phiên bản 5x tại Học viên Công nghệ Vietpro là khóa học được xây dựng dựa trên một số Dự Án Web Thương Mại Điện Tử Thực Tế của Vietpro Team đã và Đang triển khai cho khách hàng trong năm 2016.

Một khóa huấn luyện Chuyên sâu trong 03 tháng với Hơn 1 tháng làm dự án web shopping thực tế.

DEMO DỰ ÁN WEBSITE BẰNG LARAVEL SẼ LÀM TRONG KHÓA HỌC NÀY

Demo dự án website lập trình bằng Laravel Framework 5x

 

Đối tượng tham gia

 • Những bạn học viên đã có khả năng tự code hoàn chỉnh ít nhất một hệ thống website bằng PHP thuần
 • Những bạn học viên từng tham gia khóa học PHP 3 tháng tại Vietpro Academy
 • Những bạn mới chỉ biết qua về PHP cũng muốn tham gia thì nên gọi điện trực tiếp cho giảng viên để nhận được sự tư vấn chính xác.

Kết quả đạt được

 • Thành thạo lập trình hướng đối tượng
 • Vô cùng am hiểu mô hình MVC
 • Làm chủ hoàn toàn một trong những PHP Framework tốt nhất và được nhiều công ty thiết kế web tuyển nhất.
 • Có đầy đủ khả năng tự nghiên cứu các PHP Framewok khác một cách đơn giản, và dễ dàng tự xây dựng cho mình một Framework riêng một cách nhanh chóng.

Lợi ích mà khóa học mang lại

 • Hoàn thiện các kỹ năng code trong PHP, tư duy lập trình được mở rộng với cái nhìn của một lập trình viên chuyên nghiệp
 • Thành thạo một PHP Framework phổ biến nhất hiện nay và nâng cao cơ hội ứng tuyển vào các vị trí lập cao dành cho lập trình viên web PHP
 • Có đầy đủ kinh nghiệm và dự án thực tế (được rèn rũa ngay trong khóa học) để thuyết phục những nhà tuyển dụng khó tính nhất

Giảng viên khóa học lập trình web PHP

LỊCH KHAI GIẢNG & HỌC PHÍ KHÓA HỌC LẬP TRÌNH LARAVEL FRAMEWORK

Học phí trọn khóa: 5.500.000 VNĐ (Đã bao gồm Giáo trình, Phần mềm, Video bài giảng, Chứng nhận.)

Ưu đãi khóa học lập trình laravel framework

[ LỚP SÁNG ] Khai giảng Khóa 30 tại Hà Nội vào 8h30 Sáng 26/09

 • PHP-K32: Sáng 2, 4, 6 (Còn 05 Chỗ)
 • Thời gian học vào các Buổi Sáng từ 8h30

[ LỚP TỐI ] Khai giảng Khóa 31 tại Hà Nội vào 7h Tối 26/09

 • PHP-K33: Tối 2, 4, 6 (Còn 03 Chỗ)
 • Thời gian học vào các Buổi Tối từ 7h

Đăng ký học

NỘI DUNG CHI TIẾT KHÓA HỌC

Phần 1 – Lập trình hướng đối tượng trong PHP 7  Phần 2 – Mô hình MVC & Ứng dụng thực tế 

Tổng quan về Lập trình Hướng đối tượng trong PHP (PHP OOP 7)

 • Đối tượng là gì
 • Lớp (Class)
 • Phương thức (Method)
 • Thuộc tính (Attributes)
 • Magic Method

Xây dựng ứng dụng quản lý thành viên thực tế

 • Xây dựng Class Database
 • Xây dựng Class User
 • Xây dựng Chức năng Login-Logout
 • Xây dựng Chức năng Quản lý Thành viên
 • Xây dựng Chức năng Thêm mới Thành viên
 • Xây dựng Chức năng Sửa thông tin Thành viên
 • Xây dựng Chức năng Xóa Thành viên
 • Khái niện về Controller
 • Khái niệm về View
 • Khái niệm về Model
 • Cái nhìn tổng quát về mô hình MVC & Ứng dụng thực tế
Phần 3 – Giới thiệu & Cài đặt Laravel 5x Phần 4 – Làm việc với Controller
 • Giới thiệu
 • Cài đặt Xampp Server
 • Cài đặt Composer
 • Khai niệm về Controller
 • Nhiệm vụ chính của Controller
 • Ví dụ thực tế với Controller
Phần 5 – Làm việc với View Phần 6 – Tìm hiểu về Router
 • Khai niệm về View
 • Nhiệm vụ chính của View
 • Ví dụ thực tế với View
 • Định danh Router
 • Regular Expression
 • Group
Phần 7 – Tìm hiểu về Filter Phần 8 – Thư viện Form Validation
 • Before Filter
 • Affter Filter
 • Filter Library
 • Required
 • Max length
 • Number
 • Email
Phần 9 – Response & Request Phần 10 – Cơ chế Upload trong Laravel 5x
 • Response
 • Request
 • Cơ chế Upload
 • Các tham số quan trọng trong Upload
 • Xây dựng ứng dụng Upload đơn giản
Phần 11 – Thư viên Cookie Phần 12 – Database & Model trong Laravel 5x
 • Cookie trong Laravel 5x
 • Xây dựng thư viên riêng trong Laravel 5x
 • Khai niệm về Model
 • Nhiệm vụ chính của Model
 • Ví dụ thực tế với Model
 • Schema Builder
 • Migrate
 • Basic Query
 • Query Builder
 • Database seeder
 • Eloquent
Phần 13 – Phân trang trong Laravel 5x Phần 14 – Thư viện Authentication
 • Bootstrap 3 trong Laravel 5x
 • Các class phân trang
 • Các tham số phân trang
 • Đăng nhập
 • Đăng xuất
 • Kiểm tra
Phần 15 – Shopping Card Phần 16 – Gửi Mail trong Laravel 5x
 • Tích hợp Shopping Card
 • Xử lý Shopping Card
 • Tích hợp Mail Server
 • Xử lý Mail
Dự án thực tế – Xây dựng trang quản trị (Backend) trong nửa tháng đầu Dự án thực tế – Xây dựng trang hiển thị (Frontend) trong nửa tháng tiếp theo

Cấu trúc website

 • Xây dựng chức năng Login-logout
 • Xây dựng Master Page Layout

Quản lý thành viên

 • Xây dựng chức năng hiển thị danh sách thành viên
 • Xây dựng chức năng thêm mới thành viên
 • Xây dựng chức năng sửa thông tin thành viên
 • Xây dựng chức năng xóa thành viên
 • Xây dựng chức năng phân quyền thành viên

Quản lý danh mục sản phẩm

 • Xây dựng chức năng hiển thị danh mục sản phẩm
 • Xây dựng chức năng thêm mới danh mục
 • Xây dựng chức năng sửa thông tin danh mục
 • Xây dựng chức năng xóa danh mục

Quản lý sản phẩm

 • Xây dựng chức năng hiển thị danh sách sản phẩm
 • Xây dựng chức năng thêm mới sản phẩm
 • Xây dựng chức năng sửa thông tin sản phẩm
 • Xây dựng chức năng xóa sản phẩm

Quản lý Banner quảng cáo

 • Xây dựng chức năng hiển thị danh sách Banner
 • Xây dựng chức năng thêm mới Banner
 • Xây dựng chức năng sửa thông tin Banner
 • Xây dựng chức năng xóa Banner

Quản lý bình luận

 • Xây dựng chức năng hiển thị danh sách Comment
 • Xây dựng chức năng thêm mới Comment
 • Xây dựng chức năng sửa thông tin Comment
 • Xây dựng chức năng xóa Comment
 • Xây dựng chức năng duyệt Comment

Cấu hình chung

 • Xây dựng chức năng cấu hình chung cho hệ thống

Cấu trúc website

 • Xây dựng Master Page Layout

Các Module về sản phẩm

 • Danh mục sản phẩm
 • Danh sách sản phẩm theo danh mục
 • Danh sách sản phẩm mới
 • Danh sách sản phẩm khuyến mãi 10%, 20%, 50%,…
 • Danh sách sản phẩm đặc biệt
 • Phân trang sản phẩm
 • Tìm kiếm sản phẩm
 • Chi tiết sản phẩm
 • Bình luận sản phẩm

Các Module về Shopping Card

 • Đặt hàng
 • Mua hàng
 • Thanh toán trực tuyến
 • Gửi mail cho khách hàng

Các Module về quảng cáo

 • Banner quảng cáo
 • Slideshow quảng cáo
Đưa sản phẩm lên mạng Bế giảng
 • Kiến thức về Web Server
 • Kiến thức về Hosting
 • Kiến thức về Domain
 • Upload website lên Server
 • Cấu hình và chạy sản phẩm cuối cùng trên Server
 • Đánh giá đồ án của học viên
 • Chương trình trao học bổng cho học viên xuất sắc
 • Kết nối học viên với các doanh nghiệp gia công web mã nguồn mở
 • Trao chứng nhận
 • Liên hoan và chụp ảnh lưu niệm

Đăng ký họcHọc viên Khóa học Lập trình Android

Đăng ký họcĐăng ký Khóa Học Lập trình Laravel Framework 5x

Trường được đánh dấu * là cần thiết


 • Đăng ký trực tiếp tại trung tâm đào tạo công nghệ thông tin Vietpro Education:

  Bản đồ đến Học Viện Công Nghệ VIETPEO