Khóa học Lập trình Android tại Học Viên Công Nghệ VIETPRO các bạn sẽ được học từ những Kiến thức ABC đầu tiên về Lập trình android dành cho người chưa biết gì đến khi Tự tay Code được những Ứng dụng trên Android một cách Chuyên nghiệp.

Cam kết Cầm tay – Chỉ việc từng Học viên, Xây dựng Hoàn chỉnh Ứng dụng android của riêng mình và Up lên Google Play ngay trong Khóa học.

[ Học những 03 Tháng (36 Buổi) ] Thay vì 02 Tháng ít ỏi như các Trung tâm khác.

Khóa học Lập trình Android Cơ bản & Nâng cao

NHỮNG APP MÀ BẠN CÓ THỂ LÀM ĐƯỢC TRONG KHÓA HỌC

XEM THỬ VIDEO BÀI GIẢNG TRONG KHÓA HỌC

MỘT CHƯƠNG TRÌNH HỌC LẬP TRÌNH ANDROID VƯỢT TRỘIKHÔNG THỂ BỎ QUA

 • Khóa học Cầm tay – Chỉ việc bởi các Chuyên gia hàng đầu Việt Nam
 • Những bạn chưa biết tý gì về Lập trình di động vẫn học được bình thường (Bởi vì các bạn sẽ Được dạy từ đầu, từ những kiến thức ABC nhất về Lập trình luôn)
 • Khóa học lập trình android được chia thành nhiều học phần, mỗi học phần sẽ được hướng dẫn Xây dựng những ứng dụng android thực tế.
 • Kiếm được tiền ngay trong Khóa học với việc Up Sản phẩm lên Google play.
 • Được Giảng viên đích thân Hướng dẫn chi tiết từ A-Z hoàn thiện Đồ Án cuối khóa.

Tặng khóa học Lập trình Java cơ bản & nâng cao trị giá: 1.800.000 VNĐ.

Thông tin giảng viên khóa học lập trình android

LỊCH KHAI GIẢNG & HỌC PHÍ KHÓA HỌC LẬP TRÌNH ANDROID

Học phí trọn khóa là: 4.800.000 VNĐ (Đã bao gồm cả Giáo trình và nhiều Phần mềm bản quyền)

Ưu đãi Khóa học Lập trình Android

[ LỚP SÁNG ] Khai giảng Khóa 50 tại Hà Nội vào ngày 08/09

 • ADR-K50: Sáng 3, 5, 7 (Còn 06 Chỗ)
 • Thời gian học vào các Buổi Sáng từ 8h30-11h30

[ LỚP TỐI ] Khai giảng Khóa 51 tại Hà Nội vào ngày 08/09

 • ADR-K51: Tối 3, 5, CN (Còn 05 Chỗ)
 • Thời gian học vào các Buổi Tối từ 7h-9h30
Đăng ký học
[ Học Online ]
Khóa Học Lập trình Android này, Tôi có cả hình thức “DẬY & HỌC TRỰC TUYẾN (ONLINE)” cho những bạn ở các Tỉnh, Thành Phố khác.
– Học phí Khóa Học Lập trình Android Trực tuyến (Online) là 2.000.000 VNĐ.
– Hệ thống Giáo trình, Chất lượng Khóa học và Đồ án cuối khóa Tương đương với Hình thức học Trực tiếp.
– Hình thức Dậy & Học photoshop Online, các bạn có thể Xem chi tiết ở đây

Học viên Khóa học Lập trình Android

NỘI DUNG CHI TIẾT KHÓA HỌC LẬP TRÌNH ANDROID CƠ BẢN & NÂNG CAO

Buổi 01: Cơ bản về Lập trình Java
Buổi 02: Lập trình hướng đối tượng trong Java (buổi 01)
 • Tổng quan & Cài đặt Java
 • Kiểu dữ liệu trong java , khai báo biến và hằng
 • Toán tử , biểu thức và hàm toán học trong java
 • Cấu trúc if else , switch case
 • Cấu trúc vòng lặp For , while , do while trong java

Bài tập & Xây dựng Ứng dụng cuối buổi học.

 • Lớp
 • Tính kế thừa trong java
 • Ghi đè
 • Nạp chồng

Bài tập & Xây dựng Ứng dụng cuối buổi học.

Buổi 03: Lập trình hướng đối tượng trong Java (buổi 02) Buổi 04: Tìm Hiểu , Cài Đặt Android Studio Và Geny Motion
 • Từ khóa Final
 • Abstract
 • Inner class
 • Interface trong java
 • Xử lý ngoại lệ
 • String và phương thức cơ bản
 • Mảng trong java

Bài tập & Xây dựng Ứng dụng cuối buổi học.

 • Cài đặt và hướng dẫn cấu hình Android Studio và máy ảo Geny motion
 • Các bước để tạo một ứng dụng di động
 • Cấu trúc cơ bản của một project Android
 • Cài đặt máy ảo , kết nối thiết bị thật , Build file apk
 • Một số phím tắt thông dụng

Bài tập & Xây dựng Ứng dụng cuối buổi học.

Buổi 05: Các Layout và View Cơ Bản Trong Android
Buổi 06: Activity

Các layout trong Android

 • LinearLayout
 • RelativeLayout
 • FrameLayout
 • TableLayout

Các View cơ bản trong Android

 • TextView
 • Button
 • ImageView
 • Checkbox
 • Radio
 • Editext

Các đơn vị đo trong Android

 • px: pixel
 • dp: Density independent pixel
 • dpi: Dot per inch
 • sp: Scale independent pixels

Bài tập & Xây dựng Ứng dụng cuối buổi học.

 • Các thành phần cơ bản của một chương trình Android
 • Activity là gì?
 • Vòng đời của một Activity
 • Các hàm mặc định của một Activity
 • Khai báo và đặt thuộc tính của một Activity trong file AndroidManifest
 • Intent là gì?
 • Các loại Intent (Intent tường minh, Intent không tường minh)
 • Kết nối giữa hai Activity.
 • Truyền và nhận dữ liệu giữa các Activity.
 • Bảo mật với Activity
 • Hướng dẫn xây dựng Intent gọi đến các ứng dụng của hệ điều hành : gọi điện thoại, lượt web…

Bài tập & Xây dựng Ứng dụng cuối buổi học.

Buổi 07: BroadcastReceiver Buổi 08: Service
 • Giới thiệu về Broadcast Receiver trong Android
 • Cài đặt và sử dụng Receiver trong chương trình
 • Định nghĩa Broadcast Receiver trong file Android
 • Manifest và trong Source code. Ưu điểm của từng cách.
 • Bảo mật Broadcast Receiver. Lưu ý khi sử dụng receiver.
 • Một số các broadcast thông dụng của Android.

Bài tập & Xây dựng Ứng dụng cuối buổi học.

 • Service là gì?
 • Vòng đời của một Service trong Android
 • Cách sử dụng một service trong chương trình
 • Khai báo và đặt thuộc tính của một Service trong file
 • AndroidManifest

Bài tập & Xây dựng Ứng dụng cuối buổi học.

Buổi 09: ListView Buổi 10: GridView
 • ListView cơ bản
 • List View Nâng Cao  
 • Thêm phần tử vào trong ListView

Bài tập & Xây dựng Ứng dụng cuối buổi học.

 • GridView cơ bản
 • Grid View Nâng Cao
 • Thêm phần tử vào trong gridview

Bài tập & Xây dựng Ứng dụng cuối buổi học.

Buổi 11: Lưu Trữ Dữ Liệu Trong Android
Buổi 12: Toast , Dialog và Notification Trong Android
 • Phân biệt các dạng lưu trữ có trong Android
 • Lưu trữ dữ liệu qua SharePreference: Các loại Preference và cách sử dụng.
 • Kiểm tra file preference trong thiết bị android
 • Đọc và ghi dữ liệu vào file lưu trữ trên file đặt ở sdcard

Bài tập & Xây dựng Ứng dụng cuối buổi học.

Toast

 • Tạo toast đơn giản
 • Custom Toast

Dialog

 • Tạo AlertDialog
 • Thêm danh sách vào Dialog
 • Custom Dialog

Notification

Bài tập & Xây dựng Ứng dụng cuối buổi học.

Buổi 13: Menu Buổi 14: Animation
 • Option Menu và Action bar
 • Popup Menu
 • Context Menu

Bài tập & Xây dựng Ứng dụng cuối buổi học.

View Animation

 • Tween Animation (Alpha, Scale, Translate, Rotate)

View pager

Frame Animation

Bài tập & Xây dựng Ứng dụng cuối buổi học.

Buổi 15: VideoView & Webview Buổi 16: Shape , LayerLists , View States Trong Android

Video View

 • Play video từ local
 • Play video từ Internet
 • Sử dụng video view kết hợp media controller

Web View

Bài tập & Xây dựng Ứng dụng cuối buổi học.

 • Shape
 • Layer List
 • View states

Bài tập & Xây dựng Ứng dụng cuối buổi học.

Buổi 17: Đối Tượng Async Trong Android
Buổi 18: XML & JSON
 • Đối tượng Async trong Android
 • Đọc file từ Internet
 • Load hình trên Facebook
 • Lấy hình ảnh từ môi trường Internet

Bài tập & Xây dựng Ứng dụng cuối buổi học.

 • Cơ sở dữ liệu XML
 • Đọc JSON

Bài tập & Xây dựng Ứng dụng cuối buổi học.

Buổi 19 + 20: Youtube API
Dự án cuối khóa (Thực tập trong gần 02 Tháng)
 • Youtube API

Bài tập & Xây dựng Ứng dụng cuối buổi học.

 • Xây dựng App Quản lý chi tiêu
 • Xây dựng App Karaoke
 • Xây dựng App Nghe nhạc & Xem phim trên Youtube
 • Xây dựng App Quà tặng
 • Xây dựng App Game show Ai là triệu phú

Đăng ký học

ĐỒ ÁN TIÊU BIÊU KHÓA HỌC LẬP TRÌNH ANDROID

[ ĐỒ ÁN LẬP TRÌNH ANDROID ] – APP QUẢN LÝ CHI TIÊU APP Quản lý chi tiêu trong khóa học Lập trình Android[ ĐỒ ÁN LẬP TRÌNH ANDROID ] – APP QUẢN LÝ MEDIA APP Quản lý Media trong khóa học Lập trình Android[ ĐỒ ÁN LẬP TRÌNH ANDROID ] – TỔNG HỢP ĐỒ ÁN GAME HƯỚNG DẪN HỌC VIÊN LÀM Tổng hợp Đồ án Game Android trong khóa học Lập trình Android 

Đăng ký học

Đăng ký Khóa Học Lập trình Android Cơ Bản – Nâng Cao:

Trường được đánh dấu * là cần thiết


 •  

  Đăng ký trực tiếp tại trung tâm đào tạo công nghệ thông tin Vietpro Education:

  Bản đồ đến Học Viện Công Nghệ VIETPEO