Khóa học thiết kế & lập trình web từ A-Z trong 6 tháng tại Vietpro, Các bạn sẽ được Cầm tay chỉ việc từ Số 0 cho người Chưa biết gì về webKhông biết tiếng Anh cũng có thể học được, hiểu được và làm được.

06 Tháng huấn luyện Lập trình viên website Chuyên nghiệp thực sự để đạt được Kiến thức – Kinh nghiệm – Dự án thực tế tương đương với một Lập trình viên Đi làm gần 01 năm.

Khóa Học Thiết kế web & Lập trình web Từ A-Z

CÁC BẠN HỌC VIÊN CHÚ Ý !!!

 • Khóa học dành cho những ai coi công việc lập trình website là Một nghề thực sự.
 • Khóa học là cả một sự Tâm huyết của các giảng viên Vietpro, được đúc kết từ Hơn 10 năm kinh nghiệm và Vài chục dự án thực tế.
 • Vietpro đã mời các Chuyên gia đầu ngành (Những Trưởng nhóm phần mềm, Giám đốc các công ty công nghệ, Giảng viên UY TÍN,…) thẩm định và đóng góp để hoàn thiện nội dung chương trình học này.

GIẢNG VIÊN DANH TIẾNG – CHÚNG TÔI LÀ AI ???

Giảng viên khóa học lập trình web PHP

LỊCH KHAI GIẢNG & HỌC PHÍ KHOÁ HỌC THIẾT KẾ & LẬP TRÌNH WEB A-Z

Học phí gốc: 7.500.000 VNĐ (Đã bao gồm Giáo trình + DVD Bài giảng + Phần mềm bản quyền)
Ưu đãi Khóa học Lập trình web PHP A-Z

[ LỚP SÁNG ] Khai giảng Khóa 98 tại Hà Nội vào 8h30 Sáng 01/12

 • PHP-K98: Sáng 3, 5, 7 (Còn 07 Chỗ)
 • Thời gian học vào các Buổi Sáng từ 8h30

[ LỚP TỐI ] Khai giảng Khóa 97 tại Hà Nội vào 7h Tối 01/12

 • PHP-K97: Tối 3, 5, CN (Còn 05 Chỗ)
 • Thời gian học vào các Buổi Tối từ 7h
Đăng ký học

Học viên Khóa học Lập trình Android

NỘI DUNG CHI TIẾT KHÓA HỌC

Module 01 – Thiết kế Giao diện web từ Cơ bản – Nâng cao
Module 02 – Lập trình Hiệu ứng web với Javascript

HTML4
– Phần mềm phục vụ môn học
– Các thẻ trình bầy văn bản đầu tiên
– Các Thẻ Bố cục văn bản
– Các Thẻ tạo Danh sách
– Các thẻ Định dạng và Trang trí cho văn bản
– Liên kết trong HTML
– Hình ảnh trong HTML
– Làm việc với Table (Bảng) trong HTML
– Làm việc với Form và các phần tử trong Form

CSS2
– Các vùng làm việc với CSS
– Đơn vị sử dụng trong CSS
– Cú pháp Sử dụng CSS
– Bộ Thuộc tính về Phông nền
– Các Thuộc tính về Độ dài
– Các Thuộc tính về Bố cục
– ID & Class Selector trong Thiết kế  CSS
– Bộ Thuộc tính về Font chữ
– Các Thuộc tính về Text
– Các Trạng thái của Liên kết trong CSS
– Mô hình Hộp Box Model trong CSS

HTML5
– Giới thiệu về HTML5
– HTML New Tags
– HTML5 AIP Geolocation
– HTML5 Layout

CSS3
– Giới thiệu về CSS3
– CSS3 Border
– CSS3 Gradient
– CSS3 Transform
– CSS3 Animation
– CSS3 Front Web
– CSS3 Background
– CSS3 Media
– CSS3 Queries
– CSS3 Layout
– CSS User Interface

Cắt & Ráp Layout
– Phân tích các thành phần website trên File ảnh Photoshop
– Sử dụng một số Công cụ đơn giản trong Photoshop
– Dàn trang theo cấu trúc HTML5
– CSS3 & CSS2 Nâng cao

– Nhập môn Javascript
+ Chương trình đầu tiên với Javascript
+ Giao tiếp với người dùng trong Javascript

– Hằng, biến và các kiểu dữ liệu trong Javascript

– Toán tử và biểu thức
+ Toán tử Gán
+ Toán tử Nối
+ Toán tử Số học
+ Toán tử Logic
+ Toán tử Kết hợp
+ …

– Biểu thức điều kiện
+ Biểu thứ IF
+ Biểu thức IF… ELSE
+ Biểu thứ ELSE… IF
+ Biểu thức SWITCH…CASE

– Vòng lặp
+ Vòng lặp WHILE
+ Vòng lặp DO… WHILE
+ Vòng lặp FOR

– Làm việc với dữ liệu kiểu mảng trong Javascript
+ Mảng liên tục
+ Mảng không liên tục
+ Duyệt mảng
+ Mảng đa chiều
+ Một số Phương thức hỗ trợ Mảng trong Javascript

– Hàm trong Javascript
+ Hàm tự định nghĩa không có tham số
+ Hàm tự định nghĩa có tham số
+ Hàm tự định nghĩa có kết quả trả về
+ Biến Toàn cụ & Biến cục bộ
+ Một số Hàm xây dựng sẵn trong Javascipt

– Sự kiện trong Javascript
+ Sự kiện onClick
+ Sự kiện onMouseOver
+ Sự kiện onMouseOut
+ Sự kiện onLoad
+ Sự kiện onResize
+ Sự kiện onSubmit
+ Sự kiện onReset
+Sự kiện onChange
+ Sự kiện onFocus
+ Sự kiện onBlur
+ Các Sự kiện ít phổ biến khác trong Javascript

– Làm việc với đối tượng Form
+ Lấy Giá trị của Phần tử FORM
+ Gán giá trị cho Phần tử FORM

Module 03 – Lập trình web động PHP & MySQL
Module 04 – Lập trình web PHP & MySQL Nâng cao

– Cài đặt Localhost Server Xampp
– Giới thiệu và làm quen với PHP
– Toán tử trong PHP
– Biểu thức điều kiện
– Vòng lặp
– Các phương thức truyền dữ liệu
– Mảng và các hàm hỗ trợ Mảng
– Hàm trong PHP
– Thao tác với File
– Quy trình Upload File
– Quy trình Download File
– Phiên làm việc Session & Cookie trong PHP
– Thời gian trong PHP

– Tổng quan về Lập trình Hướng đối tượng trong PHP
– Lớp (Class) & Đối tượng (Object)
– Phương thức (Method)
– Thuộc tính (Attributes)
– Magic Method
Module 05 – Các Công nghệ web liên quan
Module 06 – Lập trình PHP Framework – CodeIgniter
– XML
– Ajax
– Regular Expression
– Htaccess

– Mô hình MVC trong CodeIgniter
+ Giới thiệu về Controller – View
+ Giới thiệu về Model và thao tác làm việc với cơ sở dữ liệu

– Tìm hiểu các Helper trong CodeIgniter
+ Helper URL
+ Helper form
+ …

– Tìm hiểu Thư viện trong CodeIgniter
+ Thư viện Form Validation
+ Thư viện Pagination
+ Thư viện Session
+ Thư viện upload
+ Thư viện Image
+ Thư viện Calendar
+ Thư viện Shopping Cart
+ …

– Mở rộng một số vấn đề Nâng cao trong CodeIgniter
+ Khái niệm Hooks trong Codeigniter
+ Tạo thư viện riêng với Codeigniter
+ Core system và URI Routing viết lại đường dẫn

… Mô hình HMVC & Master Page Tự xây dựng mô hình Master Page Giới thiệu về kiến trúc HMVC

Module 07 – CMS – WordPress
Module 08 – Bí quyết, Kinh nghiệm, Thủ thuật
– Quản trị WordPress
– Widget trong WordPress
– Lập trình Theme cho WordPress
– Lập trình Plugin cho WordPress
– Tổng kết chương trình
– Hoàn thiện tất cả các Đồ án đã xây dựng để làm Project Kinh nghiệm xin việc
– Bật mí những Ký thuật Siêu Việt, những Kinh nghiệm quý báu trong thực tế

Đăng ký học

Đăng ký Khóa Học Thiết kế web và Lập trình web từ A-Z (Trong 06 tháng):

Trường được đánh dấu * là cần thiết


 •  

  ĐĂNG KÝ TRỰC TIẾP TẠI HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ VIETPRO EDUCATION

  Bản đồ đến Học Viện Công Nghệ VIETPEO