Cách để get time hiện tại trong PHP chúng ta có thể sử dụng hàm date với bất kì phiên bản PHP nào , hoặc tốt hơn có thể dùng datetime class với phiên bản từ 5.2

php-date2

Ví dụ sử dụng hàm date:

Để trả về thời gian định dang Y-m-d H:i:s chúng ta sử dụng code sau:

Ví dụ sử dụng Datetime class:

Để trả về thời gian định dang Y-m-d H:i:s chúng ta sử dụng code sau:

Tìm hiểu thêm thông tin về thời gian:

Ví dụ trên sẽ trả về giá trị thời gian hiện của server với timezone được định nghĩa trong file php.ini , ví dụ:

Ngoài ra chúng ta còn có thể chỉ định timezone theo UTC. UTC là viết tắt của standard international time. Sử dụng php với datetime class sẽ dễ dàng tính toán được thời gian của người sử dụng đang ở timezone UTC nào. 

Định nghĩa timezone trên server theo UTC và định dạng ngày tháng hiển thị:

Trong trường hợp này, bạn có thể sử dụng funtion sau để lấy dữ liệu thời gian:

Hi vọng nó hữu ích với bạn. Có câu hỏi vui lòng comment để Vietpro giải đáp cho các bạn nhé.

Xem thêm khóa học lập trình web PHP !