Bài đầu tiên về Android, các bạn đã hiểu được android là gì, các tính năng, ứng dụng của android khi chạy trên nhwgx thiết bị di động thông minh. Và sau đây bạn sẽ rất thích thú khi biết rằng bạn có thể bắt đầu ứng dụng Android trên những hệ điều hành:
– Microsoft Windows XP hoặc phiên bản cũ.
– Mac OS X 10.5.8 hoặc cũ hơn.
– Linux including GNU C Library 2.7 hoặc cũ hơn

Hai điểm liên quan đến tất cả các công cụ trong ứng dụng android và có thể download trên mạng. Theo sau danh sách phần mềm bạn sẽ cần cài đặt môi trường lập trình Android
– Java JDK5 hoặc phiên bản khác.
– Android SDK
– Java Runtime Environment (JRE) 6
– Android Studio
– Eclipse IDE for Java Developers (optional)
– Android Development Tools (ADT) Eclipse Plug-in (optional)

Hai thành phần cuối là không bắt buộc cần có nếu bạn đang làm việc trên máy tính với hệ Windows, sau đó thành phần sẽ tạo một cách dễ dàng trong khi dựa trên sự ứng dụng phát triển ngôn ngữ dựa trên Java.

Cài đặt Java Development Kit (JDK)
Bạn có thể cài đặt JDK từ site chính của Java SE Downloads. Bạn sẽ tìm hiểu một số giới thiệu để biết cách cài đặt file JDK, sau đó sẽ là thiết lập phần cấu hình. Cuối cùng thiết lập biến môi trường PATH và JAVA_HOME trong thư mục gồm java và javac, cho từng loại: java_install_dir/bin and java_install_dir.
Bạn chạy chương trình và cài đặt JDK. Các bạn có thể xem chi tiết Hướng dẫn cài đặt Android SDK và Android Plugin trên Eclipse để hiểu rõ thêm cách cài đặt môi trường chạy cho ứng dụng Android.

Cung cấp bởi: Trung tâm VietPro Chuyên đào tạo lap trinh phphoc photoshop từ Cơ bản đến Nâng Cao!